Poikkeamislupapäätös ja/tai suunnittelutarveratkaisu

Kuulutusaika

25.1.2023 - 9.2.2023

Kuulutus

MliDno-2023-595

MliDno-2023-599
10.03.00.04

Mikkelin kaupunki antaa maankäyttö- ja rakennuslain 171 §:n nojalla päätökset seuraavissa maankäyttö- ja rakennuslain mukaisissa lupa-asioissa (rakentamisen poikkeamislupia):

---

Käyttötarkoituksen muutos, loma-asunto pysyväksi asunnoksi kiinteistöllä Hätätila 491-530-1-38 (kielteinen päätös)

---

Asuinrakennuksen, autokatoksen ja saunan rakentaminen kiinteistölle Leppäranta 491-437-2-62

---

Nämä päätökset annetaan julkipanon jälkeen 26.1.2023, jolloin niiden katsotaan tulleen asianosaisten tietoon.

Viimeinen muutoksenhakupäivä on 9.2.2023 klo 16 mennessä

Asumisen ja toimintaympäristön palvelualue