Ympäristönsuojelulain mukainen päätös pilaantuneen maaperän ja pohjaveden puhdistamisesta, Pesulankatu 4, 10.11.2022 - Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Kuulutusaika

10.11.2022 - 19.12.2022