Yleistiedoksianto päätöksestä, Mäntyharju-Vuohijärvi kalatalousalueen
käyttö- ja hoitosuunnitelman hyväksyminen, 6.9.2022 - Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (POSELY)

Kuulutusaika

6.9.2022 - 14.10.2022