Yleistiedoksianto, ilmoitus johdon sijoittamiseksi vesialueelle 491-416-876-1 välillä Korpijärvi - Pahalampi, 10.11.2022 - Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ESAELY)

Kuulutusaika

11.11.2022 - 17.1.2023