Kuulutus, päätöksestä pilaantuneen maaperän puhdistamisesta osoitteessa Rinnekatu 10, Mikkeli, kiinteistöllä 491-11-9904-0 - Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ESAELY)

Kuulutusaika

10.3.2023 - 17.4.2023