Kuulutus, päätös Ulkoilureittisuunitelman vahvistamispäätös, Suurlahdentie - Astuvansalmi, Mikkeli, 27.4.2023 - Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ESAELY)

Kuulutusaika

28.4.2023 - 5.6.2023

Kuulutus

Asia
Ulkoilulain 4 § mukainen päätös.
Päätöksen yksilöintitiedot ja pääasiallinen sisältö
Etelä-Savon ELY-keskus on vahvistanut ulkoilulain (606/1973) tarkoittaman Mikkelin kaupungin laatiman Suurlahdentie – Astuvansalmi ulkoilureittisuunnitelman.
Kuulutuksen julkaisupäivä
28.4.2023
Päätöksen tiedoksisaantipäivä
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 5.5.2023.
Nähtävilläpito
Tämä kuulutus ja päätös liitteineen ovat yleisesti nähtävillä 28.4.2023 – 5.6.2023 välisenä aikana ELY-keskuksen verkkosivuilla osoitteessa https://www.ely-keskus.fi/Kuulutukset sekä Mikkelin kaupungin yleisessä
tietoverkossa https://mikkeli.cloudnc.fi/fi-FI/Kuulutukset.
Muutoksenhaku
Päätökseen saa hakea muutosta Itä-Suomen hallinto-oikeuden 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Itä-Suomen hallinto-oikeuden kirjaamoon. Tarkemmat ohjeet
muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 5.6.2023.
Lisätietoja
Maankäyttöasiantuntija
Sirpa Peltonen
+358 295 024 219
sirpa.l.peltonen@ely-keskus.fi