Julkinen kuulutus pilaantuneen maaperän ja  pohjaveden puhdistamista osoitteessa Kyyvedentie 2 / Ursuksenkuja 2  51600 Mikkeli, kiinteistötunnus 491-451-85-0 -Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ESAELY) 

Kuulutusaika

2.4.2024 - 10.5.2024