Ilmoitus kuulutuksesta kuntaan Vesirajan muokkauksen sekä vesialueen ruoppauksen ja täytön pysyttämi-nen kiinteistön 491-530-9-7 edustalla Ala-Kuhasen järvellä, Mikkeli

Kuulutusaika

24.1.2024 - 1.3.2024