Yleistiedoksianto, vesilain 2 luvun 5 a §:n mukainen ilmoitus johdon sijoittamiseksi osakaskunnan vesialueelle, Otramoinen, Mikkeli

Kuulutusaika

17.11.2023 - 22.1.2024