Yleistiedoksianto johdon sijoittamisesta yhteisen alueen järjestäytymättömän osakaskunnan vesialueelle, Ylä-Säynetjärvi, Sairila 2,3 osakaskunnan (491-419-876-1) vesialue, Mikkeli

Kuulutusaika

31.5.2024 - 5.8.2024