Kuulutus koskien hulevesialtaan rakentamista Urpolanlampeen ja pysyvää käyttöoieutta

Kuulutusaika

11.5.2022 - 17.6.2022