Maankäyttö- ja rakennuslain 63 §:n mukainen kuulutus maakuntakaavoituksen vireilletulosta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelman nähtäville pidosta

Kuulutusaika

1.9.2022 - 31.10.2022