Kaavoja nähtävillä

Kuulutusaika

5.6.2024 - 5.8.2024

Kuulutus

Mikkelin kaupungin asiointipisteessä (Mikkelin pääkirjasto, Raatihuoneenkatu 6, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 5.6. – 5.8.2024 seuraavat kaavamuutokset. Ne ovat luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 27.5.2024 ao. pykälä.

1.       Asemakaavan muutos- ja laajennusehdotus / 15. kaupunginosa (Pursiala) / Pursialankatu 38 (§ 159)

2.       Asemakaavan muutosluonnos 1. kaupunginosan (Savilahti) / Porrassalmenkatu 29 (§ 160)

3.       Yöveden ja Louhiveden rantaosayleiskaavan muutos / Eskonniemi (§ 161)

Mahdolliset muistutukset em. kaavamuutoksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 5.8.2024 klo 15 mennessä.

---

Mikkelissä 5.6.2024

Mikkelin kaupunginhallitus