Kaavoja nähtävillä

Kuulutusaika

25.1.2023 - 27.2.2023

Kuulutus

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 25.1. – 27.2.2023 seuraavat kaavamuutosehdotukset. Ne ovat luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunkikehityslautakunta -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 17.1.2023, ao. pykälä.

1.       Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa (Ristiina / Pietarintien kiertoliittymä (§ 10)

2.       Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa (Pitkäjärvi) /Rantajoentie (§ 8)

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 27.2.2023 klo 16 mennessä.

---

Mikkelissä 25.1.2023

Mikkelin kaupunkikehityslautakunta