Kaavoja nähtävillä

Kuulutusaika

29.6.2022 - 24.8.2022

Kuulutus

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 29.6. – 24.8.2022 seuraava kaavamuutos. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 20.6.2022, § 271.

1.    Asemakaavan muutosluonnos 1. kaupunginosan (Savilahden) Veturitallien alueella (§ 271)

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 24.8.2022 klo 15 mennessä.

---

Mikkelissä 29.6.2022
Mikkelin kaupunginhallitus