Kaavoja lainvoimaisiksi ja nähtäville

Kuulutusaika

10.5.2023 - 12.6.2023

Kuulutus

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 10.5. – 12.6.2023 seuraavat kaavamuutosehdotukset. Ne ovat luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunkikehityslautakunta -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 2.5.2023, ao. pykälä.

1.       Asemakaavan muutos 1. kaupunginosa (Savilahti) / Porrassalmenkatu 19-21 (§ 65)

2.       Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa (Lähemäki) / Lähemäenkatu 11 (§ 66)

3.       Asemakaavan muutos 9. kaupunginosa (Lähemäki) ja 10. kaupunginosa (Tuppurala) / Ratinlampi (§67)

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksista pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunkikehityslautakunta, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 12.6.2023 klo 15 mennessä

--

Seuraavat Mikkelin kaupunkikehityslautakunnan päätökset 21.3.2023 ovat saaneet lainvoiman:

1.       Asemakaavan muutos 13. kaupunginosa (Pitkäjärvi) / Rantajoentie 14 (§ 52)

2.       Asemakaavan muutos Ristiina / Pietarintien kiertoliittymä (§ 53)

Mikkelissä 10.5.2023

Mikkelin kaupunkikehityslautakunta