Kaavaluonnos nähtävillä

Kuulutusaika

14.9.2022 - 17.10.2022

Kuulutus

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 14.9. – 17.10.2022 seuraava kaavamuutosluonnos. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunkikehityslautakunta -> Esityslistat ja pöytäkirjat, 30.8.2022 § 97.

Asemakaavaluonnos ja asemakaavan muutosluonnos 15. kaupunginosa (Pursiala), 25. kaupunginosa (Tuukkala) ja 29. kaupunginosa (Annila) / Moisiontie 5 – 11

Mahdolliset muistutukset em. luonnoksesta pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunkikehityslautakunta, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 17.10.2022 klo 16 mennessä.

---

Mikkelissä 14.9.2022

Mikkelin kaupunkikehityslautakunta