Kaavaehdotus nähtävillä

Kuulutusaika

13.9.2023 - 16.10.2023

Kuulutus

Mikkelin kaupungin virastotalon asiointipisteessä (Maaherrankatu 9-11, katutaso) pidetään julkisesti nähtävillä 13.9. – 16.10.2023 seuraava kaavamuutosehdotus. Se on luettavissa myös Mikkelin kaupungin nettisivuilla www.mikkeli.fi -> Päätöksenteko -> Kaupunginhallitus -> Esityslistat ja pöytäkirjat -> 4.9.2023 § 270.

Asemakaavan muutos 60. kaupunginosa Ristiina / Sotakoulunranta

Mahdolliset muistutukset em. ehdotuksesta pyydetään toimittamaan osoitteella Mikkelin kaupunginhallitus, PL 33 (Raatihuoneenkatu 8-10), 50101 Mikkeli tai sähköpostitse kirjaamo@mikkeli.fi viimeistään 16.10.2023 klo 15 mennessä.

---

Mikkelissä 13.9.2023

Mikkelin kaupunginhallitus