Yleistiedoksiantona ilmoitetaan ajoneuvon siirto Mikkelin kunnan varastoon, Harmaa  Mercedes-Benz, FGC-686

Kuulutusaika

7.6.2022 - 14.7.2022