Yleistiedoksianto ajoneuvon siirrosta, sininen Volvo S 40, HYR-218 - Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (LAPELY)

Kuulutusaika

13.7.2022 - 19.8.2022