Kuulutus ajoneuvon siirrosta, sininen VW kilvetön, 10.5.2023

Kuulutusaika

10.5.2023 - 12.6.2023

Kuulutus

AJONEUVOSIIRROISTA
Pysäköintipalvelut 10.05.2023


Mikkelin kaupungin pysäköintipalvelut on ajoneuvojen siirtämisestä annetun lain nojalla siirtänyt varastosiirtona Mikkelin kaupungin alueella seuraavat ajoneuvot:

rekisteritunnus merkki ja malli siirtoajankohta siirtopaikka
Kilvetön VW, Sininen 10.05.2023 Kaituentie 46

Ajoneuvot on siirretty Mikkelin kaupungin käyttämän palveluntarjoajan lukitulle varastoalueelle.

​​​​​​Mikäli varastoalueelle siirretyn ajoneuvon omistaja tai haltija ei nouda ja lunasta ajoneuvoa 30 päivän tai arvokkaampien myyntikuntoisten ajoneuvojen kohdalla 60 päivän kuluessa siitä, kun hänen on katsottava saaneen tiedon siirtopäätöksestä, ajoneuvon omistusoikeus siirtyy Mikkelin kaupungille. Tämän jälkeen ajoneuvo voidaan romuttaa tai luovuttaa edelleen.

Edellä mainittu määräaika alkaa kulua seitsemännestä päivästä sen jälkeen, kun siirtopäätös on postitettu viimeisimmälle ajoneuvorekisteriin merkitylle tai muuten tietoon saadulle omistajalle tai haltijalle ja niiden ajoneuvojen osalta, joiden omistajaa tai haltijaa ei ole voitu selvittää, tämän kuulutuksen julkaisemispäivästä.

Ajoneuvoja ei luovuteta varastosta ennen kuin vahvistetut siirtokustannukset ja varastointikustannukset sekä mahdolliset ajoneuvon siirtämisen aiheuttaneet pysäköintivirhemaksut on suoritettu.

Edellä mainittujen ajoneuvojen omistajia kehotetaan välittömästi ottamaan yhteyttä Mikkelin kaupunki, palvelujohtaja Linda Asikainen 0401294914, linda.asikainen@mikkeli.fi tai pysäköintipalvelut 0401294319 , pysakointipalvelut@mikkeli.fi käyntiosoite Maaherrankatu 9-11, 50100 Mikkeli.

Palvelujohtaja Linda Asikainen