Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 6.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 20 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Käyttöpäällikön ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Käyttöpäällikkö
§5 Mikkelin Vesilaitoksen jätevedenpuhdistamoiden ylijäämälietteiden kuljetuspalvelut, 13.02.2017 Hankintapäätökset
§6 Sameusmittauslaitteisto Tikkalan vesiasema, 17.02.2017 Hankintapäätökset
§7 Ulko-oven uusiminen Kenkäveronniemen keskusvalvomo, 02.03.2017 Hankintapäätökset
§8 Virtauksenkehittimet Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamo, 02.03.2017 Hankintapäätökset
§9 Kenkäveronniemen käyttölaboratoriotoimintaan liittyvä konsultointi, 07.03.2017 Hankintapäätökset

Verkostopäällikkö
§3 Verkoston päivystysauton Volkswagen XKY-571 korjaus, 09.03.2017 Hankintapäätökset
§4 Mikkelipuiston suuntaporaus, 30.03.2017 Hankintapäätökset
§5 Vt5 Mikkeli-Juva vesihuoltosuunnitelmat, 30.03.2017 Hankintapäätökset

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani,korhonen@user.fi

Koska käyttöpäällikön ja verkostopäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.