Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 6.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani,korhonen@user.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Helena Partanen ja Merja Toijonen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.