Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 6.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 18 Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamo, urakkajako

MliDno-2015-2607

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon rakentamien on käynnistynyt laitosrakentamisen ja johtolinjarakentamisen osilta. Rakennushanke on jaettu ja toteutettu tähän asti seuraavan urakkajaottelun mukaisesti. Valmistelevien töiden urakka (valmis), johtolinjaurakka 1, JLU1 (valmis), kalliorakennusurakka (KRU) (käynnissä), MBR- prosessiurakka (PRU) (kilpailutettu).

Puhdistamon laitosrakentamisen ja johtolinjarakentamisen loppuosalle on tarkoituksenmukaisinta soveltaa seuraavan sisältöistä urakkajaottelua.

Johtolinjat:

- Johtolinjaurakka 2 (JLU2) vesistöalitukset, sis. Pappilanselkä- Launialanselkä- Mustalahti

- Johtolinjaurakka (JLU3), Salosaaren maaosuus, sis. laiterakennuksen

- Kenkäveronniemen tulopumppaamourakka (TPU)

Laitosrakentaminen:

- Pääurakka (PU) sis. rakennustekniset työt, koneisto- ja prosessiputkistotyöt, lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sammutusjärjestelmä- ja rakennusautomaatiotyöt sekä sähkötyöt

- Instrumentointi- ja prosessiautomaatiourakka (AU)

- Lämpöpumppulaitosurakka (LPLU), ESE:n erillisurakka.

 

Kohteen valmistuminen ja käyttöönotto on aikataulun mukaan kesällä 2020.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää että Mestä-Sairilan jätevesipuhdistamohankkeen rakentamisessa noudatetaan seuraavaa urakkajaottelua:

Johtolinjat:

- Johtolinjaurakka 2 (JLU2) vesistöalitukset, sis. Pappilanselkä- Launialanselkä- Mustalahti

- Johtolinjaurakka (JLU3), Salosaaren maaosuus, sis. laiterakennuksen

- Kenkäveronniemen tulopumppaamourakka (TPU)

Laitosrakentaminen:

- Pääurakka (PU) sis. rakennustekniset työt, koneisto- ja prosessiputkistotyöt, lämpö-, vesi-, viemäri-, ilmanvaihto-, sammutusjärjestelmä- ja rakennusautomaatiotyöt sekä sähkötyöt

- Instrumentointi- ja prosessiautomaatiourakka (AU)

- Lämpöpumppulaitosurakka (LPLU), ESE:n erillisurakka

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, vesilaitos

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.