Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 6.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Kenkäveronniemen, Anttolan, Haukivuoren, Suomenniemen ja Ristiinan jätevesipuhdistamojen käyttö ja kuormitustarkkailu 2016

MliDno-2017-799

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Kenkäveronniemen, Suomenniemen, Anttolan ja Haukivuoren jätevesipuhdistamot toimivat tehokkaasti ja saavuttivat kaikki niille ympäristöluvissa asetetut vaatimukset.

Ristiinan jätevesipuhdistamo ei vuoden 2016 aikana kaikilta osin saavuttanut ympäristöluvassa asetettuja puhdistusvaatimuksia. Lupamääräykset ylittyivät lievästi fosforin ja biologisen hapenkulutuksen sekä kiintoaineen osalla. Vuosien 2015 ja 2016 aikana viemäriverkostoon on tehty merkittäviä investointeja, joiden odotetaan parantavan laitoksen toimintaa. Keskeisien syy lupamääräysten ylityksiin on laitoksen pieni koko suhteessa tulovirtaamiin. Ylitykset eivät ole lisänneet laitoksen vesistökuormitusta edellisvuosiin verrattuna.

Vesilaitoksen johtaja esittelee vuosiyhteenvedot kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Johtokunta merkitsee tiedoksi Kenkäveronniemen, Anttolan, Ristiinan, Suomenniemen ja Haukivuoren jätevesipuhdistamojen vuosiyhteenvetoraportit 2016. Ristiinan jätevesipuhdistamon saneeraussuunnittelua jatketaan  vedenkäsittelykapasiteetin lisäämiseksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.