Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 6.4.2017

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 16 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesilikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Kaupunginhallituksen päätös § 74/7.3.2017 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset: Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous 16.2.2017.

- Kaupunginhallituksen päätös/Ote pöytäkirjasta 4/2017 § 77/7.3.2017 Mikkelin kaupungin osallistuminen pohjavesihankeeseen/Geologian tutkimus.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.