Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 72 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtajan, käyttöpäällikön ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen.

Käyttöpäällikkö
§19 Laajatien pumppaamon jätevesipumpun sekä varapumpun hankinta, 10.11.2016
§20 Mikkelin Vesilaitoksen jätevesien purkualueen hapetinlaitteiden täysylläpitosopimuksen uusiminen, 10.11.2016
§21 Ristiinan jätevedenpuhdistamon huoltotoimenpiteiden lisäresursointi, 16.11.2016
§22 Ristiinan jätevedenpuhdistamon huoltotoimenpiteiden kuivanapito- ja pesupalvelut, 16.11.2016

Verkostopäällikkö
§6 Paineauton huolto, 04.11.2016

Vesilaitoksen johtaja
§7 Mikkelin Vesiliikelaitoksen kemikaalihankinnat vuodelle 2017, 10.11.2016
§8 Lisätyötarjous Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon tulopumppaamon rakennussuunnittelusta , 10.11.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani,korhonen@user.fi

Koska vesiliikelaitoksen johtajan, käyttöpäällikön ja verkostopäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.