Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 69 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen 1.1.2017 alkaen

MliDno-2016-2399

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2009 alussa vesilaitos perustettiin kuntalain muutoksen edellyttämällä tavalla kunnalliseksi liikelaitokseksi. Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on vesihuoltolain mukaisesti kattaa kaikki kulunsa - käyttömenot, investoinnit ja lainanhoitokulut sekä suorittaa korvaus peruspääomasta - omilla tuloillaan. Näin on myös käytännössä tapahtunut.

Vuoden 2016 alusta voimassa ollut arvonlisäverollinen vesimaksu on 2,10 €/m3 ja jätevesimaksu 2,99 €/m3. Vesilaitoksen vuodelle 2017 laatima talousarvioesitys sisältää käyttömaksujen korotuksen niin, että uusi arvonlisäveroton (alv 0 %) vesimaksu on 1,71 €/m3 (korotus 1,5 %) ja uusi arvonlisäveroton jätevesimaksu on 2,45 €/m3 (korotus 1,5 %).

Perusmaksuihin on talousarvioesityksessä sisällytetty 3 % korotus. Uudet arvonlisäverottomat (alv  0 %) perusmaksut ovat seuraavat:                                   

20 mm:n mittari ja omakotitalot 6,06 e/kk

25 mm:n mittari 7,06 e/kk

30 mm:n mittari 9,25 e/kk

40 mm:n mittari 12,08 e/kk

50 mm:n mittari 13,11 e/kk

80 mm:n mittari 30,24 e/kk

100 mm:n mittari 45,37 e/kk.

 

Hintojen korotuksella saavutetaan talousarvioraamin mukainen vuositulos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää muuttaa vesi- ja jätevesimaksujaan seuraavasti:  vesimaksu 2,13 €/m3 (sis. alv 24 %) ja jätevesimaksu 3,04 €/m3 (sis. alv 24 %) alkaen 1.1.2017. Perusmaksuja korotetaan 3 % alkaen 1.1.2017.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, tilintarkastaja, vesilaitos, asiakkaat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.