Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 25.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 67 Ilmoitusasiat

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Kaupunginhallituksen päätös § 398/7.11.2016; Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset. Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous 1.11.2016.

Vesilaitos ja Kreate Oy ovat allekirjoittaneet Metsä-Sairlan jätevesipuhdistamon siirtolinjaurakan 1, JLU1, urakkasopimuksen 24.11.2016. Työt käynnistyvät 28.11.2016.

Merja Toijonen saapui kokoukseen.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani,korhonen@user.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.