Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 39 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Vesilaitoitoksen johtajan ja käyttöpäällikön tekemät päätökset edellisen kokouksen jälkeen.

Käyttöpäällikkö
§5 Hyötyajoneuvon hankinta Vesilaitoksen käyttöyksikölle , 22.07.2015
§6 Mikkelin Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon kompressorien hankinta, 31.08.2015
§7 Mikkelin Ristiinan Ahorannan jätevedenpumppaamon saneeraus, 31.08.2015
§8 Mikkelin Ampumaradanpuiston jätevedenpumppaamon hankinta, 15.09.2015

Vesilaitoksen johtaja
§5 Metsä-Sairilan jätevesipuhdistamon rakennuttajakonsulttitehtävä, 11.09.2015
§8 Laitosmies Jarmo Viidan vakanssi muutos, 09.09.2015

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen

Koska vesilaitoksen johtajan ja käyttöpäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittu sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.