Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Mikkelin Vesiliikelaitoksen taselaina Metsä-Sairilan jätevedenpuhdistamon rahoitukseen

MliDno-2015-1927

Valmistelija

 • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Mikkelin kaupunginvaltuusto on 25.5.2015 § 56 päättänyt Metsäsairilan jätevedenpuhdistamon rahoituksesta 40,0 miljoonan taselainalla siten, että Pohjoismaiden Investointipankki (NIB) rahoittaa hankkeesta 50 % ja Kuntarahoitus Oyj 50 %. Rahoitus otetaan riittävän pitkällä kiinteällä marginaalilla.

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää, että Kuntarahoitus Oyj:ltä nostettava taselaina otetaan seuraavilla rahoittajan tarjouksen mukaisilla ehdoilla:

 • laina- aika 3 + 20 vuotta
 • viitekorko 3kk Euribor 3.8.2027 saakka, Kuntarahoituksen 3 kk viitekorko 4.8.2027 lukien
 • marginaali 0,60 %
 • luoton nosto
  • 4.8.2017    5.000.000,00
  • 4.8.2018  10.000.000,00
  • 4.2.2019    5.000.000,00

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Vesilaitos, talouspalvelut, kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.