Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 24.9.2015

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 36 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Etelä-Savon Elinkeino- liikenne- ja ympäristökeskus/saap. 2.7.2015;Rakentamista koskeva poikkeamishakemus; Päätös asiano. ESAELY/705/2015.

Kaupunginhallituksen päätös § 239/17.8.2015 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset. Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous 25.6.2015.

 

Itä-Suomen Aluehallintovirasto, ympäristölupavastuualue; Kenkäveronniemen jätevedenpuhdistamon ympäristölupa ja toiminnan aloittamislupa, Mikkeli. Vastinepyyntö 23.9.2015. Asiano. ISAVI/1688/2015.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.