Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 17 Puhdistamohankkeen seurantaryhmä ja raportointi

MliDno-2020-861

Valmistelija

 • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 30.3.2020 § 102, päättänyt esittää Vesiliikelaitoksen johtokunnalle jätevedenpuhdistamohankkeen seurantaryhmän perustamista. Seurantaryhmän tehtävinä on seurata rakennushankkeen toteutumista, taloutta ja aikataulua.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

 • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta perustaa puhdistamohankkeelle seurantaryhmän. Seurantaryhmän työskentely sovitaan ensimmäisessä kokouksessa.

Johtokunta ehdottaa seurantaryhmään jäseniksi:

 • Tapani Korhonen , vesiliikelaitoksen johtokunta, pj
 • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, sihteeri
 • Anne Korhola, vesiliikelaitoksen johtokunta, vpj.
 • Arto Seppälä, kaupunginhallitus, pj.
 • Armi Salo-Oksa, kokoomuksen valtuustoryhmä, pj.
 • Pekka Pöyry, keskustan valtuustoryhmä, pj.
 • Pekka Heikkilä, kaupunkiympäristölautakunta, pj.
 • Petri Pekonen, seudullinen ympäristölautakunta, pj.
 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Johtokunnalle raportoidaan puhdistamohankkeen tilanne kokousten yhteydessä.

Päätös

Esittelijä tarkensi esityksen muotoon:

Vesiliikelaitoksen johtokunta ehdottaa, että kaupunginjohtaja nimeää puhdistamohankkeelle seurantaryhmän. Seurantaryhmän työskentely sovitaan ensimmäisessä kokouksessa.

Johtokunta ehdottaa seurantaryhmään jäseniksi:

 • Tapani Korhonen , vesiliikelaitoksen johtokunta, pj
 • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, sihteeri
 • Anne Korhola, vesiliikelaitoksen johtokunta, vpj.
 • Arto Seppälä, kaupunginhallitus, pj.
 • Armi Salo-Oksa, kokoomuksen valtuustoryhmä, pj.
 • Pekka Pöyry, keskustan valtuustoryhmä, pj.
 • Pekka Heikkilä, kaupunkiympäristölautakunta, pj.
 • Petri Pekonen, seudullinen ympäristölautakunta, pj.
 • Jouni Riihelä, tekninen johtaja

Johtokunnalle raportoidaan puhdistamohankkeen tilanne kokousten yhteydessä.

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginjohtaja, Kaupunginhallitus

Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.