Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 14 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, korhosen.tapani@gmail.com

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Anne Bergman ja Jukka Rossi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.