Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 23.4.2020

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 15 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Kaupunginhallituksen päätös 23.3.2020 § 89 Otto-oikeus/lautakuntien /viranhaltijoiden päätökset; Vesiliikelaitoksen johtokunta 17.3.2020
  • Kaupunginhallituksen päätös 6.4.2020 § 124 Mikkelin kaupungin toimielimien kokoustaminen koronavirustilanteen aikana; lautakunnat ja liikelaitosten johtokunnat voivat kokoontua oman kokoussuunnitelman mukaisesti sähköisinä kokouksina.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Päätöksen, joka koskee valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa kuntalain (410/2015) 136 §:n perusteella hakea muutosta.