Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 35 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen 1.1.2019 alkaen

MliDno-2018-2389

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2009 alussa vesilaitos perustettiin kuntalain muutoksen edellyttämällä tavalla kunnalliseksi liikelaitokseksi. Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on vesihuoltolain mukaisesti kattaa kaikki kulunsa, käyttömenot, investoinnit ja lainanhoitokulut sekä suorittaa korvaus peruspääomasta omilla tuloillaan. Näin on myös käytännössä tapahtunut. 

Vuoden 2018 alusta voimassa ollut arvonlisäverollinen vesimaksu on 2,16 €/m3 ja jätevesimaksu 3,09 €/m3. Vesilaitoksen vuodelle 2019 laatima talousarvioesitys sisältää käyttömaksujen korotuksen niin, että uusi arvonlisäveroton (alv 0 %) vesimaksu on 1,79 €/m3 (korotus 3,0 %) ja uusi arvonlisäveroton jätevesimaksu on 2,56 €/m3 (korotus 3,0 %).

Perusmaksuihin on talousarvioesityksessä sisällytetty 3,0 % korotus. Uudet arvonlisäverottomat (alv 0 %) perusmaksut ovat seuraavat:  

20 mm:n mittari ja omakotitalot 6,42 e/kk

25 mm:n mittari 7,49 €/kk

30 mm:n mittari 9,82 €/kk

40 mm:n mittari 12,81 €/kk

50 mm:n mittari 13,91 €/kk

80 mm:n mittari 32,07 €/kk

100 mm:n mittari 48,13 €/kk.

Hintojen korotuksella saavutetaan talousarvioraamin mukainen vuositulos. 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää muuttaa vesi- ja jätevesimaksujaan seuraavasti:  vesimaksu 2,22 €/m3 (sis. alv 24 %) ja jätevesimaksu 3,17 €/m3 (sis. alv 24 %) alkaen 1.1.2019. Perusmaksuja korotetaan 3 % alkaen 1.1.2019.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tilintarkastaja, Talouspalvelut, Vesilaitos, Asiakkaat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.