Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 32 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani.korhonen@mikkeli.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Katariina von Pandy-Seurujärvi ja Anne Bergman.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.