Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 20.11.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 33 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Kaupunginhallituksen päätös § 389/ 5.11.2018 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous 18.10.2018.
  • Korkeimman hallinto-oikeuden päätös 6.11.2018/5075/4641/1/17 Lainvoiman saaneiden päätösten purkamista koskeva hakemus/ Metsä-Sairilan ympäristölupa.
  • Tilannekatsaus Metsä-Sairilan puhdistamohankkeesta
  • Talousseuranta 10/2018

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.