Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Verkostopäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 3 Vesijohdon ja viemärin hankinta Suonsaarentien vesihuollon rakentamiseen, 14.10.2019
§ 4 Paineauton huoltokorjaus, 01.11.2019
§ 5 Suuntaporaus Suonsaarentien vesihuollon rakentamiseen, 07.11.2019

Vesilaitoksen johtaja
§ 15 Hankintapäätös Mikkelin Sataman jätevesipumppaamon putkistotöistä, 18.10.2019
§ 16 Hyötyajoneuvon hankinta, käyttöyksikkö, 18.10.2019
§ 17 Hankintapäätös Mikkelin lähi Saimaan hapetusurakointi, 18.10.2019

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani.korhonen@mikkeli.fi

Koska vesilaitoksen johtajan ja verkostopäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.