Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Vesi- ja jätevesimaksun sekä perusmaksun korottaminen 1.1.2020 alkaen

MliDno-2019-2140

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vuoden 2009 alussa vesilaitos perustettiin kuntalain muutoksen edellyttämällä tavalla kunnalliseksi liikelaitokseksi. Liikelaitoksen taloudellisena tavoitteena on vesihuoltolain mukaisesti kattaa kaikki kulunsa - käyttömenot, investoinnit ja lainanhoitokulut sekä suorittaa korvaus peruspääomasta - omilla tuloillaan. Näin on myös käytännössä tapahtunut.

Vuoden 2019 alusta voimassa ollut arvonlisäverollinen vesimaksu on 2,22 €/m3 ja jätevesimaksu 3,17 €/m3. Vesilaitoksen vuodelle 2020 laatima talousarvioesitys sisältää käyttömaksujen korotuksen niin, että uusi arvonlisäveroton (alv 0 %) vesimaksu on 1,85 €/m3 (korotus 3,0 %) ja uusi arvonlisäveroton jätevesimaksu on 2,64 €/m3 (korotus 3,0 %).

Perusmaksuihin on talousarvioesityksessä sisällytetty 3,0 % korotus. Uudet arvonlisäverottomat (alv 0 %) perusmaksut ovat seuraavat:                    

20 mm:n mittari ja omakotitalot 6,61 e/kk

25 mm:n mittari 7,71 €/kk

30 mm:n mittari 10,11 €/kk

40 mm:n mittari 13,19 €/kk

50 mm:n mittari 14,33 €/kk

80 mm:n mittari 33,03 €/kk

100 mm:n mittari 49,57 €/kk.

Hintojen korotuksella saavutetaan talousarvioraamin mukainen vuositulos.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta päättää muuttaa vesi- ja jätevesimaksujaan seuraavasti:  vesimaksu 2,29 €/m3 (sis. alv 24 %) ja jätevesimaksu 3,27 €/m3 (sis. alv 24 %) alkaen 1.1.2020. Perusmaksuja korotetaan 3 % alkaen 1.1.2020.

Päätös

Hyväksyttiin.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus, Tilintarkastaja, Talouspalvelut, Vesilaitos, Asiakkaat

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.