Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 31 Talouden seuranta 10/2019 (lisäpykälä)

MliDno-2019-1221

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Vesilaitoksen tuotoista 94 % muodostuu vesi- ja jätevesimaksutuotoista. Veden myynti on pysynyt edellisvuoden tasolla. Laskutetun jäteveden määrä on ollut lievässä kasvussa. Talousarviovaiheessa arvioitiin vedenkulutuksen pysyvän edellisvuoden tasolla eikä merkittäviä muutoksia vedenmyyntiin ole odotettavissa.

Vesilaitos uusi vesimaksuja ja palvelujen hinnoitteluaan 1.1.2019 alkaen, jolloin veden käyttömaksuja korotettiin 3 % ja palvelumaksuja 3 %. Valmistus omaan käyttöön tulee olemaan noin 140 000 €. Vesilaitoksen tulojen arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti.

Vesilaitoksen toiminnassa ennakoimattomia käyttömenoja on syntynyt putkirikkojen korjauksissa sekä Kenkäveronniemen ja Ristiinan puhdistamojen kunnossapitotöissä. Tähän mennessä näitä kuluja arvioidaan syntyneen noin 90 000 euroa. Muutoin kuluja arvioidaan kertyvä talousarvion mukaisesti. Henkilöstökulujen ja ostopalvelujen suhdetta tullaan tarkastelemaan vuoden toisella puoliskolla.

Tilikauden ylijäämäksi arvioidaan muodostuvan talousarvion mukaisesti 1 971 000 euroa. Toiminnan ja talouden seurantaraportti 1.1. – 30.10.2019 on liitteenä.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi talouden seurannan 10/2019.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.