Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 19.11.2019

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 28 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Kaupunginhallituksen päätös § 403 Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset Vesiliikelaitoksen johtokunta 15.10.2019.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.