Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 37 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani.korhonen@mikkeli.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Vesa Pöntinen ja Raili Pöyry.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.