Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.12.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 38 Ilmoitusasiat

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

  • Kaupunginhallituksen päätös § 422 / 26.11.2018 Otto-oikeus/lautakuntien /viranhaltijoiden päätökset Vesiliikelaitoksen johtokunta 20.11.2018.
  • Metsä-Sairialn jätevesipuhdistamo siirtolinjoineen tullaan liittämään osaksi Vesilaitoksen automaatio- ja ohjausjärjestelmää. Puhdistamon järjestelmä hankitaan Vesilaitoksella nykyisin käytössä olevan automaatio- ja ohjausjärjestelmän laajennuksena. Hankinta ajoitetaan alkuvuoteen 2019.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.