Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 29 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Vesilaitoksen johtajan, käyttöpäällikön ja verkostopäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen:

Käyttöpäällikkö
Hankintapäätökset:
§ 29 Korisuodatinlaitteisto Tikkalan vesiasema, 09.10.2018

Vesilaitoksen johtaja
Maksuhuojennukset:
§ 6 Jätevesimaksusta vapauttaminen, 05.10.2018
Muut päätökset:
§ 2 Vahingonkorvausvaatimus, 08.10.2018

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani.korhonen@mikkeli.fi

Koska vesilaitoksen johtajan ja käyttöpäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpanon.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.