Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 18.10.2018

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 30 LISÄPYKÄLÄ: Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportti 9/2018 (lisäpykälä)

MliDno-2015-2607

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsä-Sairilan puhdistamohankkeesta  raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti. Hankkeesta tullaan antamaan neljännesvuosittain tilanneraportti, jossa esitetään hankkeen ajallinen eteneminen, taloudellinen tilanne, kustannusennuste, keskeiset lähiajan toimenpiteet, tulossa olevat päätökset, mahdolliset ongelmatilanteet ja niihin liittyvät korjaustoimenpiteet. Lisäksi raportissa käsitellään hankkeen työturvallisuus, asiakaspalaute sekä ympäristöasiat. Neljännesvuosiraportoinnin välillä johtokunnalle annetaan tarvittaessa tiedoksi olennaiset tilannemuutokset ja hankkeen edistyminen.

Metsä-Sairilan toteutuksen tilanneraportti 9/2018 esitellään kokouksessa.

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportin  9/2018.

Päätös

Merkittiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.