Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 64 Viranhaltijoiden päätösten otto-oikeus

Kuvaus

Vesiliikelaitoksen johtajan ja käyttöpäällikön päätökset edellisen kokouksen jälkeen.

 

Käyttöpäällikkö
§18 Päivystysajoneuvon hankinta Vesilaitoksen käyttöyksikölle , 18.10.2016

Vesilaitoksen johtaja
§6 Kenkäveronniemen jätevesipuhdistamon jälkidesinfiointi, 21.10.2016

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani,korhonen@user.fi

Koska vesiliikelaitoksen johtajan ja käyttöpäällikön päätösten pöytäkirjoissa ei ole havaittavissa sellaista, joka on esteenä päätösten toimeenpanolle, johtokunta sallii päätösten toimeenpaon.

Päätös

Hyväksyttiin.

Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.