Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 59 Pöytäkirjan tarkastus

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani,korhonen@user.fi

Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Jorma Hartikainen ja Nina Kontulainen.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.