Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 62 Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportti 10/2016

MliDno-2015-2607

Valmistelija

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Kuvaus

Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportti  10/2016

Metsä-Sairilan puhdistamohankkeesta  raportoidaan johtokunnalle säännöllisesti. Hankkeesta tullaan antamaan neljännesvuosittain tilanneraportti, jossa esitetään hankkeen ajallinen eteneminen, taloudellinen tilanne, kustannusennuste, keskeiset lähiajan toimenpiteet, tulossa olevat päätökset, mahdolliset poikkeamat hankesuunnitelmasta sekä tunnistetut ongelmatilanteet ja niihin liittyvät korjaustoimenpiteet. Lisäksi raportissa käsitellään hankkeen työturvallisuus, asiakaspalaute sekä ympäristöasiat. Neljännesvuosiraportoinnin välillä johtokunnalle annetaan tarvittaessa tiedoksi olennaiset tilannemuutokset ja hankkeen edistyminen.

 

Metsä-Sairilan toteutuksen tilanneraportti 10/2016 esitellään kokouksessa.

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Reijo Turkki, vesilaitoksen johtaja, reijo.turkki@mikkeli.fi

Vesiliikelaitoksen johtokunta merkitsee tiedoksi Metsä-Sairilan puhdistamon toteutuksen tilanneraportin  10/2016.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.