Vesiliikelaitoksen johtokunta, kokous 1.11.2016

Pöytäkirja on tarkastettu

§ 60 Ilmoitusasiat

Kuvaus

 

Vesiliikelaitoksen johtokunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

- Kaupunginhallituksen päätös § 369/17.10.2016;Otto-oikeus/lautakuntien/viranhaltijoiden päätökset. Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan kokous 12.10.2016.

-  Mikkelin kaupunginvaltuuston kokouksen § 119/10.10.2016 pöytäkirjanote 8/2016. Selvitykset tarkastuslautakunnan arviointikertomukseen vuodelta 2015. Lautakuntien, johtokuntien ja konsernipalveluiden selvitykset arviointikertomuksen kysymyksiin ja havaintoihin sekä toimenpiteet epäkohtien korjaamiseksi.

- Raportti Mikkelin Vesiliikelaitoksen johtokunnan matkasta Sveitsiin 24.-27.10.2016  (LIITE).

 

 

 

Päätösehdotus

Esittelijä

  • Tapani Korhonen, tapani,korhonen@user.fi

Merkitään tiedoksi.

Päätös

Hyväksyttiin.


Muutoksenhaku

Valmistelua tai täytäntöönpanoa koskevaan päätökseen ei saa hakea muutosta. Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 91 §.